Kuljetusohjeita

Kuljetusten pakkaaminen

Ohjeita kuljetuspalveluiden ostajalle, tilaajalle, lähettäjälle ja vastaanottajalle

Ohje kuljetusten vahinkotapauksiin

Tavaraliikenteen yleiset kuljetusmääräykset

 

Sähköinen asiointi

Kuljetustilaukset sähköisesti

Kuljetustilaus Vähälä (mySchenker verkkopalvelu)

Sähköisen tilaamisen hyödyt

 

Vaaralliset aineet

Vaarallisten aineiden tiekuljetukset

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia säädöksiä ja määräyksiä

VAK-haku

 

Muuta

Elintarvikekuljetusten hyvän käytännön ohjeet

Kuljetusbarometri SKAL