REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Rekisterin ylläpitäjä
Vähälä Logistics Oy
Oritkarintie 1, 90400 Oulu
010 520 7800

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Janne Vähälä
Oritkarintie 1, 90400 Oulu
janne.vahala@vahala.fi

Rekisterin nimi
www.vahala.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Vähälä Yhtiöiden verkkosivusto.
Henkilötietojen käsittely: palaute, reklamaatiot, tarjouspyynnöt, työnhaku, yhteystiedot.

Rekisterin tietosisältö
Palaute: nimi, sähköposti, puhelin (vapaaehtoinen) + vapaamuotoinen viesti.
Reklamaatiot: lähettäjän tiedot, vastaanottajan tiedot, korvauksen saaja, asiakaan yhteyshenkilö, sähköposti, puhelin + reklamaatioon liittyvät tiedot.
Tarjouspyynnöt: nimi, sähköposti, yritys (vapaaehtoinen), puhelin (vapaaehtoinen) + vapaamuotoinen viesti.
Työnhaku: ohjaus Sympa Oy:n toimittamassa HR-järjestelmässä olevaan lomakkeeseen. Rekisterin tietosisältö: sukunimi, etunimet, kutsumanimi (valinnainen), puhelin, sähköposti, käytettävissä alkaen (p.k.vvvv) + työnhakuun liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Palaute, reklamaatiot, tarjouspyynnöt, työnhaku: lomakkeen tekijä ilmoittaa.
Yhteystiedot: sivuston ylläpitäjä ilmoittaa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Työnhakulomakeen tiedot tallentuvat Sympa Oy:n toimittamaan HR-järjestelmään.
Reklamaatiolomakkeen tiedot tallentuvat sisäiseen vahinkokäsittelyohjelmaan.
Palaute- ja Pyydä tarjous -lomakkeiden tiedot ohjautuvat määrättyihin sähköpostiosoitteisiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Sivusto sijaitsee Elisa Oyj:n ylläpidossa.

Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja niihin pääsevät
käsiksi ainoastaan ennalta määritetyt henkilöt.

Palaute: laadusta ja viestinnästä vastaavat henkilöt.
Reklamaatiolomake: korvauskäsittelyä hoitavat henkilöt.
Tarjouspyynnöt: myynti.
Työnhaku: rekrytointeja hoitavat henkilöt.